heikki

hahmo-puhekuplamari

hahmo-puhekupla-paaluottamusmiesandreas

murata

Metalliliitto Ylivoimaviikko Radiomainokset

Arvonnan säännöt

Joukkuelaji -arvonnan säännöt

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestäjä on Metallityöväen Liitto ry, PL 107, 00531 Helsinki (myöhemmin ”Järjestäjä”).

2. Osallistumisoikeus

Nämä säännöt koskevat kaikkia arvonnan osanottajia. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, jotka ovat Metalliliiton jäseniä tai liiton opiskelijajäseniä.

Arvontaan eivät voi osallistua Metalliliiton markkinoinnin työntekijät, eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, eivätkä muiden tämän arvonnan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät, eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt tai lähisukulaiset.

3. Kampanja-aika ja osallistuminen arvontaan

Kampanjan kokonaisaika on 19.10.–31.10.2015.

Arvontaan osallistutaan täyttämällä ilmoittautumislomake joukkuelaji.fi/joukkuelaji -sivulla.

Osallistumista kampanjaan ei hyväksytä kampanja-ajan päättymisen jälkeen. Arvontaan osallistuminen ei edellytä suoramarkkinointiluvan antamista.

4. Palkinnot

Kilpailun päätyttyä kaikkien yhteystietolomakkeen täyttäneiden kesken arvontaan 10 kpl suomalaisten jääkiekko-, jalkapallo, ja koripallojoukkueiden kausikortteja.

SM-liigakausikortin saa halutessaan joko käynnissä olevalle kaudelle 2015 tai seuraavalle kaudelle 2016.

Veikkausliigakausikortti on voimassa kaudella 2016

Koripalloliigan kausikortin saa halutessaan joko käynnissä olevalle kaudelle 2015 tai seuraavalle kaudelle 2016.

Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi.

5. Palkintojen arvonta ja julkistus

Palkinnot arvotaan 3.11.2015.

Järjestäjä ottaa yhteyttä voittajiin henkilökohtaisesti. Tässä yhteydessä voittajien tulee toimittaa Järjestäjälle yhteystietonsa sekä toivomansa joukkueen ja lajin tiedot palkinnon postittamista varten.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta 1 viikon sisällä voiton julkistamisesta, järjestäjällä on oikeus arpoa palkinto uudelleen.

6. Rekisteritiedot

Kampanjan yhteydessä kerättäviä yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan toteuttamiseen ja siitä tiedottamiseen, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Metalliliitto ei käytä tai luovuta annettuja yhteystietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Kaikki henkilötieto poistetaan kilpailun päätyttyä ja tietoja ei käytetä kampanjanjärjestäjän markkinointiin.

7. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnoista. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen, käyttämiseen tai arvontaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta.

8. Muut ehdot

Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan kampanjan sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa henkilön osallistumisen kilpailuun omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Mikäli kampanjaan liittyvästä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, kampanjan Järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

9. Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä voiton lunastukseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Metalliliittoon metalli.posti@metalliliitto.fi